کمتر از چهار ماه تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده اما هر دو جریان اصلی سیاسی کشور در سردرگمی به سر می برند و نه تنها برای افراد حاضر در لیست های انتخاباتی خود به توافق نرسیده اند، بلکه با بحرانی برای انتخاب سرلیست های خود دست به گریبانند.دوم اسفند امسال انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.انتخاباتی که با توجه به شرایط موجود کشور و اینکه دو سال بعد از آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور جدیدی بر سر کار خواهد آمد، می تواند برای هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا حائز اهمیت باشد. اگر اکثریت مجلس آینده در اختیار اصولگرایان قرار گیرد احتمال تکرار تجربه سال ۸۴ و ظهور احمدی نژادی دیگر در سال ۱۴۰۰ وجود خواهد داشت و اگر اصلاح طلبان بتوانند صاحب اکثریت کرسی های پارلمان آینده شوند شاید در دو سال باقی مانده تا انتخابات ۱۴۰۰ بتوانند بی عملی لیست امید مجلس دهم را جبران کنند و دوباره مردم را برای انتخابات رئیس جمهوری که اصلاح طلبان از او حمایت می کنند، ترغیب کنند.

شعار سال : دوم اسفند امسال انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. انتخاباتی که با توجه به شرایط موجود کشور و اینکه دو سال بعد از آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور جدیدی بر سر کار خواهد آمد، می تواند برای هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا حائز اهمیت باشد. اگر اکثریت مجلس آینده در اختیار اصولگرایان قرار گیرد احتمال تکرار تجربه سال ۸۴ و ظهور احمدی نژادی دیگر در سال ۱۴۰۰ وجود خواهد داشت و اگر اصلاح طلبان بتوانند صاحب اکثریت کرسی های پارلمان آینده شوند شاید در دو سال باقی مانده تا انتخابات ۱۴۰۰ بتوانند بی عملی لیست امید مجلس دهم را جبران کنند و دوباره مردم را برای انتخابات رئیس جمهوری که اصلاح طلبان از او حمایت می کنند، ترغیب کنند. البته اینها احتمالاتی است که شاید هرگز اتفاق نیفتند چرا که تجربه نشان داده فضای سیاسی ایران به خصوص در ایام انتخابات چندان قابل پیش بینی نیست و این موج ها هستند که در چند روز منتهی به انتخابات نتیجه را مشخص می کنند.
سردرگمی اصلاح طلبان
اما آنچه تاکنون به نظر می رسد این است که بسیاری از مردم با توجه به شرایط سخت اقتصادی و فشارهای مختلف از دولت دوم حسن روحانی، اعضای لیست امید در مجلس دهم و حتی شورای شهر تهران رضایت چندانی ندارند. این موضوع آنجایی برای اصلاح طلبان گران تمام می شود که حامیانشان پای صندوق های رای نیایند چرا که اصولگرایان به هر حال همیشه پایه رای مشخصی دارند که در هر شرایطی با حضور در انتخابات به کاندیداهای جناح راست رای می دهند اما اصلاح طلبان همیشه با این مشکل مواجه بوده اند که چگونه بخش مردد جامعه را -که اگر پای صندوق رای بیایند معمولا به جناح چپ رای می ...

سرخط اخبار