یک فعال سیاسی گفت: وجود برخی قوانین همچنان برای تولید کنندگان سردر گم کننده است.

ابراهیم نکو در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت توجه به رونق تولیدات داخلی برای برطرف شدن مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری در سال های اخیر بحث تولید و حمایت از تولیدکنندگان در جامعه بوده است و معمولا نام گذاری های سال را هم در راستای این موضوعات و دعوت از مسئولین سیاستگذار برنامه ریزی کرده اند.
وی ادامه داد: با وجود همه این دغدغه ها که از سوی ایشان وجود داشته و دارد بخش تولید داخلی با کاسی هایی روبه رو بوده که نشان گر عدم محقق شدن کامل خواسته هایشان در این حوزه است. البته که در سال های اخیر اتفاقات خوبی هم در حوزه تولید داخلی افتاده است و نباید فقط به کوتاهی ها و کاستی ها توجه کرد.
این نماینده اسبق مجلس گفت: رهبری بیش از سایرین به فکر این هستند که بتوان موانع و مشکلاتی که سر راه تولید کنندگان است را از پیش پای آنان برداشت. بارها در سخنانشان تاکید داشتند که تمام تولید کنندگان و کسانی که در خط مقدم تولید هستند را باید مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به موانع رشد تولید داخلی گفت: موانعی وجود دارد که تا از سر راه تولید کنندگان است بر داشته نشود به آرمان های اقتصادی نظام نمی رسیم. امروز تولید کننده با توجه به مشکلات بیرونی و درونی با کم بود نقدینگی رو به رو شده اند. این در حالی است که آن ها می توانند با افزایش نقدینگی تعدیل نیروها را ملغی و رونق و توسعه را بهبود ببخشند. با افزایش نیروی کار افزایش تولید هم ایجاد می شود.
 نکو گفت: وجود برخی قوانین همچنان برای تولید کنندگان سردر گم کننده است. سلایق مختلفی که در ادارات ما وجود دارد باعث می شود میل تولید کننده برای ایجاد اشتغال پایدار کم شود. ...

سرخط اخبار