جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان از مردادماه تشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی دهقان کیا گفت: با تلاش های دولت و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص متناسب سازی حقوق نتایج مثبتی گرفته شده است.
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی استان تهران افزود: در روش اول، آن دسته از افرادی که ۳۰ سال سابقه دارند و در زمان بازنشستگی حداقل دستمزد را می گرفتند و امروز هم همان حداقل را می گیرند، حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت و آن دسته از افرادی که با ۳۵ سال سابقه بازنشسته شده بودند و حداقل حقوق را دریافت می کردند و در زمان حال نیز حداقل را می گیرند، چیزی در حدود سه میلیون تومان دریافتی خواهند داشت.
دهقان کیا گفت: روش دوم در خصوص همسان سازی حقوق ها، شامل چند مورد می شود.
وی افزود: در این روش، میزان سوابق در نظر گرفته می شود. همچنین میزان پرداختی ها را در نظر خواهیم داشت و به افرادی که بالای ۲۵ سال سابقه دارند، نیز امتیازاتی تعلق خواهد گرفت. در این روش افرادی که ۱۰ سال سابقه دارند، تا ۱۵۰ هزار تومان و به ترتیب با افزایش سنوات این رقم تا سابقه ۳۰ سال به ۴۰۰ هزار تومان می رسد. در این شیوه افرادی که ۳۵ سال سابقه کار دارند، حدود ۴۸۰ و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت.
دهقان کیا گفت: امتیاز دومی که این افراد می گیرند، این است که افرادی که با بیش از ۲۵ سال سابقه بازنشسته شدند و از حداقل حقوق بالاتر دریافت می کردند یا سقف حقوق را داشتند، متفاوت عمل می شود، به نحوی که به عنوان مثال، کسی که با ۳۰ سال بازنشسته شده و در زمان بازنشستگی ۴ برابر حقوق می گرفت، اما حقوق او، امروز به میزان ۲ برابر رسیده است، در فرمولی قرار می گیرد که تا ۴۰۰ هزار تومان ...

سرخط اخبار