کلاف والیبال پیچیده تر شد

روزنامه رسالت جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۵

فدراسیون والیبال پس از حدود ۲۷ سال ثبات مدیریتی اسیر آفتی شد که در یک سال تغییرات مدیریتی زیادی را شاهد بود و در آستانه انتخابات یک ابهام دیگر به اتفاقات عجیب آن افزوده شد. فدراسیون والیبال که از سال ۶۸ تا ۹۵ فقط رنگ دو مدیررا به خود دید و درسایه ثبات مدیریت در طول یک دهه به نتایج عالی رسید، در طول یک سال دستخوش تغییرات بسیاری شده و سه رئیس و سرپرست بر صندلی یکی از مهم ترین فدراسیون ها نشستند.آغاز بی ثباتی ها در والیبال با پست معاونت ورزش قهرمانی داورزنی رئیس وقت فدراسیون رقم خورد. ۹ بهمن سال ۹۵ با حکم سلطانی فر، داورزنی به عنوان معاون ورزش قهرمانی منصوب شد.سلطانی فرکه شعار آفت زدایی سرپرستان در فدراسیون ها را دردستورکار داشت، در بدو ورودش یکی از مهمترین فدراسیون ها را با آفت سرپرست همراه کرد! داورزنی ۱۶ بهمن ۹۵ به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال منصوب شد تا همزمان اداره ۵۱ فدراسیون را درکناروالیبال داشته باشد! والیبال که ازدهه ۹۰ موفقیت های چشمگیری را درسایه ثبات مدیریتی کسب کرده بود در سال انتخابی المپیک دربدترین شرایط مدیریتی قرارگرفت تا جایی که صدای کاپیتان تیم ملی نیز درآمد . حال که در طول یک سال گذشته داوری وفتاحی به عنوان سرپرستان والیبال معرفی شده اند جامعه والیبال درفاصله اندک تا آخرین مرحله انتخابی المپیک امید دارند به این نابه سامانی خاتمه دهند.درحالی که انتظار می رفت با مشخص شدن زمان انتخابات اسامی نامزدهای حضوردرانتخابات هم اعلام شود، وزارت ورزش تأیید صلاحیت شده ها را اعلام نکرد تا اوضاع پیچیده تراز قبل شده واین ذهنیت ایجاد شود که به خاطر تأیید نشدن احتمالی صلاحیت داورزنی، وزارت ورزش به دنبال اهداف خاص خودش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.