جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان دوره های ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه 2 خرداد از طریق شبکه های 4 و آموزش پخش می شود، اعلام شد.

آفتاب نیوز :
آموزش های تلویزیونی از دهم اسفند و بعد از اعلام تعطیلی مدارس به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد.
در حال حاضر آموزش های تلویزیونی در 3 شبکه آموزش(7)، 4 و قرآن و معارف ارائه می شود؛ جدول شماره هشتاد و چهارم که مربوط به برنامه های فردا دوم خرداد است، به شرح ذیل است:
شبکه آموزش:
متوسطه دوره اول:
از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩
از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨
از ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧
از ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه ٩
برنامه دوره ابتدایی:
از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم
از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم
متوسطه دوم:
از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک
از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فارسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها
از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی
از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی ١ پایه ١٠ تمام رشته ها
شبکه ۴:
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی وحرفه ای و کاردانش:
از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ دانش فنی پایه-مسایل مربوط به سطح و حجم - پایه١٠- رشته ساختمان - شاخه فنی وحرفه ای
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ نصب و راه اندازی سیستم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری