"عبدالستار دوشوکی" فعال بلوچ مقیم اروپا به تلویزیون ماهواره ای کانال یک گفت: وهابیت با راه اندازی شبکه های سلفی به زبان فارسی به دنبال ترویج عقاید تکفیری هستند؛ آنها منتقدان خود را کافر می دانند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار