هفتمین همایش تاریخ مجلس، سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ با حضور حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از تاریخ پژوهان و در ساختمان مشروطه بهارستان برگزار شد.
سرخط اخبار