اصلاح آیین نامه ها برای جلوگیری از سوءاستفاده از بیمه بیکاری

ایلنا چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۶

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وجود برخی مشکلات در زمینه بیمه بیکاری، گفت: درباره بیمه بیکاری بایستی هدف اولیه تصویب و اجرای قانون، میزان موفقیت در تحقق آن اهداف و همچنین میزان استفاده صحیح و سوءاستفاده از این مزایا را مرور کنیم.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری در پنجمین جلسه از سلسله نشست های دیدبان رفاه و تامین اجتماعی که با موضوع «بیمه بیکاری؛ چالش ها و راهکارها» در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: بیمه بیکاری از جمله مهمترین خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که براساس آن حمایت های موثری از افراد در زمان بیکاری غیرارادی صورت می گیرد.
او با بیان اینکه برخی از مقررات و رویه های اجرایی مربوط به بیمه بیکاری نیازمند اصلاح و بازنگری است، گفت: در جلسه امروز پیشنهاداتی برای برخی اصلاحات ارائه شد. در مواردی که اجرای پیشنهادات در حیطه اختیار سازمان نباشد به مجاری مربوطه ارجاع می شود و آنجا که در حیطه اختیارات سازمان است اجرا می شود و مباحث مطرح شده در هر دو حوزه مورد استفاده قرار می گیرد.
سالاری با اشاره به اینکه بیمه بیکاری دارای صندوقی مستقل است، گفت: برقراری توازن بین منابع و مصارف این صندوق از مسائل بسیار مهم است که این موضوع برای سال های متمادی مورد توجه قرار نگرفته و کسری این صندوق از طریق سایر منابع سازمان تأمین اجتماعی تامین شده است.
او تاکید کرد: باید یک قاعده کلی در سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه هزینه خدمات به بخشی از جامعه تحت پوشش از جیب بخش دیگری تامین نشود.
سالاری میزان تقاضا برای بهره مندی از خدمات بیمه بیکاری را با شرایط اقتصادی و اشتغال در کشور دارای ارتباط مستقیم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار