پا سنگ کا یا یک قل دو قل گونه ای از بازی مازنی ها است که می توان برای در خانه ماندن به آن پرداخت.

خبرگزاری فارس مازندران| از زمان شیوع ویروس کرونا در دنیا علاوه بر رعایت اصول بهداشتی، اقدام مهم دیگری که به منظور حفظ سلامت و جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری بارها به آن تأکید شده، دوری از اجتماعات است.
این کار احتمال قرارگیری افراد در معرض ویروس را کاهش می دهد و از بار سنگینی که در شرایط حاضر بر دوش نیروهای درمانی جامعه وجود دارد می کاهد، اما خیلی ها نمی دانند که کلافگی روزهای قرنطینه را چگونه جبران کنند.
 یک قل دو قل بازی است که به وسیله تعدادی سنگ انجام می شود، این بازی ها به گونه ای طراحی شده که محدودیت سن و جنس ندارد.
اهداف کلی این بازی به وجود آوردن حس اندیشه و ذهن، دقت در نگاه و حرکات موزون دست ها و مهم تر سرگرمی است، برای این بازی دو نفر بازیکن لازم است، اما گاهی اوقات این سرگرمی به وسیله گروه های دو الی سه نفره نیز بازی می شود.
ابزار مورد نیاز برای این بازی نیز پنج سنگ گرد و اندکی بزرگ تر از فندق است، بازی بدین صورت است که نخست با جفت و تک آمدن، این گونه که یکی از بازیکنان سنگ ها را در مشت می گیرد تا دیگری بگوید زوج است یا فرد، شروع کننده بازی مشخص می شود. 
هر کدام مرتکب اشتباه شوند می سوزند، دیگری بازی را شروع می کند و هر یک در نوبت خود از هر مقطع که مانده باشد، بازی را پی می گیرد این بازی ۹ مرحله دارد و بازیکن با اجرای موفق هر مرحله، یک امتیاز کسب می کند و به مرحله دیگر می رود.
بازیکن در مرحله اول پنج سنگ را به گونه ای که جدا از هم بایستند روی زمین پخش می کند، یکی را برداشته و به بالا پرتابی کند، در فاصلهٔ پایین آمدن، یکی از سنگ ها را از روی زمین برداشته و با همان دست، سنگ بالا انداخته را که در حال پایین آمدن ...

سرخط اخبار