روحانی: حضور مردم در انتخابات پاسخ بسیار خوبی به آمریکایی ها است.
سرخط اخبار