پس از شمارش صد در صد آراء، ۷۷ ممیز ۹۲ صدم درصد از رای دهندگان به اصلاحات قانون اساسی رای «مثبت» و ۲۱ ممیز ۲۷ صدم درصد نیز به اصلاحات جدید رای «منفی» داده اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از مسکو، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با اعلام رسمی پایان شمارش آراء و بررسی صورتجلسه ها، نتایج نهایی همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور را اعلام کرد.
النا پامفیئووا با تاکید بر رعایت کامل ضوابط و مقررات در برگزاری این همه پرسی گفت: پس از رسیدگی به شکایات، بررسی صورتجلسه ها و شمارش ۱۰۰ درصد آراء، در نتیجه ۷۷ ممیز ۹۲ صدم درصد از رای دهندگان به اصلاحات قانون اساسی رای «مثبت» و ۲۱ ممیز ۲۷ صدم درصد نیز به اصلاحات جدید رای «منفی» داده اند.
همچنین نتایج رای گیری در پایتخت روسیه نشان می دهد ۶۵ ممیز ۲۹ صدم رای دهندگان به اصلاحات قانون اساسی رای «مثبت» و ۳۳ ممیز ۹۸ صدم درصد از رای دهندگان به این اصلاحات رای «منفی» داده اند.

عناوین مهم خبری