نان رِهتَه (از ماده واژه: ریخته) در بندرعباس و فین از خمیر رقیقی که روی تاوه ریخته و نانی نازک با افزودن چاشنی مهیاوه و سوراغ ( سورَوَغ ) درست می شود.
در منطقه میناب به این نان، توموشی یا تیر مُشی گفته می شود.
در لارستان به این نان، رگاگ ( رقاق ) گفته می شود.
در امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس این نان که توسط ایرانی ها به حاشیه جنوبی خلیج فارس برده شده است، " خُبز رقاق " می گویند. اما هم اکنون در حال ثبت این نان به نام نانی اماراتی هستند!!

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار