تهران-ایرنا- معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: اگر نیاز باشد حتما باید و نبایدهای جدی تری را وضع می کنیم چرا که ما به هیچ وجه نمی توانیم با سلامت مردم مسامحه کنیم و آن را نادیده بگیریم.

«اسحاق جهانگیری» امروز دوشنبه در مجتمع تحقیقاتی انستیتو پاستور اظهار داشت: دستگاه های دولتی اجرایی، همه نهادهای مدنی و غیردولتی به کمک آمدند. مشارکت بخش وسیعی از مردم به طور کامل شکل گرفته است و تا حدی مشابه دوران دفاع مقدس است که از دورترین روستاها تا پایتخت همه یک حرف می زدند که فعلا مساله جنگ است هر کس هرچه دارد برای جنگ بگذارد که عده ای از جان، عده ای از مال خود گذشتند و عده ای هم از توانشان گذاشتند و این انسجام در مجموعه کشور شکل گرفته است و امیدوارم این انسجام در کنار کار بزرگ و بسیار استثنایی جامعه پزشکی و درمانی کشور ادامه دار باشد.
وی با بیان این که باید همیشه قدردان مجموعه پزشکی کشور و درمانی و پرستاری و موسسات تحقیقاتی و اجرایی مثل پاستور باشیم، گفت: این مجموعه در کنار انسجام حاکمیتی اگر تکمیل کننده همراهی مردم باشد و از طرف دیگر اگرچه درصد کمی از مردم همراهی نکردند که امیدواریم همراهی کنند و در خانه بمانند حتما این زنجیره ارتباط قطع می شود و آن زمان می توان تقریبا با اطمینان و با نظر متخصصان گفت در آینده ای نه چندان دور به طور کامل بر این ویروس مسلط شویم.
جهانگیری افزود: دوستان از الان در انستیتو پاستور برای تولید واکسن و درمان در حال کار هستند البته در جاهای مختلف کشور نیز این کار انجام می گیرد، در دنیا نیز این کار در حال انجام است چرا که این موضوع مربوط به ایران نیست و همه کشورهای دنیا را در برگرفته است.
وی با بیان این که کشورهای بزرگ صنعتی بیشترین گرفتاری را دارند، گفت: در کشور ما به دلیل همراهی مردم در بخش های عمده از این کار مشکلی پیدا نکردیم. در نیازهای تامین مردم در تامین ضرورت های اصلی مردم به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار