اردن دو هواپیمای نظامی را با ۱۶۰ پرسنل و یک بیمارستان سیار مجهز به ۴۸ تختخواب جهت کمک های بشر دوستانه را به لبنان فرستاد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار