تصاویری از زندگی مردمی که در حاشیه رود نیل زندگی می کنند را در این گزارش می بینید.
سرخط اخبار