طرح رایگان واکسیناسیون دام سنگین علیه تب برفکی در کردستان از اول هفته جاری آغاز شده و در روستاهای استان در حال اجراست. پیش بینی می شود در اجرای این طرح، در مدت زمان ۲۰ روز، ۶۰ تا ۷۰ هزار راس دام به صورت رایگان واکسینه شوند. تب برفکی یک بیماری خطرناک واگیر دامی است و در صورت شیوع زیان و ضرر زیادی به اقتصاد دامداران در استان خواهد زد.
سرخط اخبار