جدول زمانی پخش تدریس دروس دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی از آموزش و شبکه چهار سیما در روز سه شنبه ۵ فروردین اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و شبکه ۴ سیما در روز سه شنبه ۵ فروردین به شرح زیر است:
شبکه آموزش
متوسطه دوره اول:
ساعت ٩ تا ۹:۳۰ درس علوم تجربی پایه۷
ساعت ۹:۳۰ تا١٠ درس زبان انگلیسی پایه۸
ساعت١٠ تا ۱۰:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه۹
دوره ابتدایی:
ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ کتاب فارسی و نگارش پایه اول
از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ کتاب فارسی و نگارش پایه دوم
از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم
ازساعت١٢ تا ۱۲:۳۰ کتاب پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم
از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ کتاب فارسی و نگارش پایه پنجم
از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم
متوسطه دوم:
ساعت ۱۵ درس شیمی پایه ۱۱
ساعت ١۵:٣٠ درس فیزیک پایه ۱۰
ساعت ۱۶ درس هندسه ۱ پایه ۱۰
ساعت ۱۶:۳۰ درس عربی و زبان قرآن پایه ۱۱
ساعت ۱۷ درس زیست شناسی پایه ۱۲
ساعت ۱۷:۳۰ درس فیزیک ۳پ ایه ۱۲
شبکه ۴
جدول برنامه دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش :
ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس اقتصاد پایه ۱۰
ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس تاریخ ۲ پایه ۱۰
ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰
ساعت ۹:۳۰ تا١٠ درس جغرافیا ۳ پایه ۱۲
ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس علوم قرانی ۳ پایه ۱۲
ساعت ۱۰:۳۰ تا١١درس آشنایی با بناهای تاریخی پایه ۱۰
ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ کتاب تولید قطعات باتراشcnc پایه ۱۲
ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢کتاب دانش فنی تخصصی پایه ۱۲

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار