با مهاجرت کامل زیرساخت فنی لحظه نگار به زیرساخت ابری آروان، از این پس محصول پخش زنده اینترنتی لحظه نگار با پشتوانه فنی ابر آروان سرویس دهی می کند و این کسب وکار با تمرکز بیش تری به توسعه ی کسب وکار و توسعه ویژگی های دیگر و جدید خود خواهد پرداخت. این همکاری در راستای کاهش هزینه ها و تمرکز لحظه نگار روی خدمات جدید صورت گرفته و هر دو شرکت فعالیت پخش زنده خود را با حفظ برند ادامه می دهند و هیچ انحصار و تعهدی برای همکاری طولانی مدت در این بین وجود ندارد.
لحظه نگار فعال در زمینه ارائه ابزارهای کامل برای برگزاری رویدادهای آنلاین و همچنین کسب درآمد از این ویدیوها بوده و با رشدی که در ایام شیوع کرونا پیدا کرده ترجیح داده تا این این چالش زیرساختی را به بازیگر دیگر این حوزه واگذار نماید و و روی محصولات جدید خود متمرکز شود. همکاری ابر آروان و لحظه نگار از روزهای آغازین سال جدید شروع شده و لحظه نگار اعلام کرده که این همکاری به خاطر «تمرکز بیش تر روی کسب وکار برای درآمد بیش تر و کاهش هزینه های زیرساختی» انجام شده است. توافق بین لحظه نگار و ابر آروان توافقی بر پایه تقسیم سود، با حفظ مالکیت برند بوده و ابرآروان اعلام کرده که آماده همکاری با مجموعه های دیگر در این زمینه است.
«امیرحسین فقیهی»، مدیرعامل لحظه نگار اعلام کرده که آنها تصمیم گرفتند فعالیت های بخشی از شرکت که به عنوان هسته اصلی بیزینس آنها به حساب نمی آیند را برون سپاری کنند و کار را به بازیگری بسپرند که در این حوزه عملکرد بهتری داشته است. به گفته فقیهی، بخش زیرساخت لحظه نگار بخشی پرهزینه بوده اما با همکاری ابرآروان نتایج مثبتی به دست آمده؛ نتایجی که فقیهی آنها را ...

عناوین مهم خبری