تصاویر | بازداشت ۳ شرور سابقه دار در تهران

خبر آنلاین چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۰
پلیس امنیت تهران بزرگ در دو پرونده جداگانه یک شرور سابقه دار و دو فروشنده مواد مخدر و مشروبات الکلی را بازداشت کرد.

عکس ها: تسنیم
۲۵۶۲۸۲

سرخط اخبار