پوشش متفاوت یک زن انگلیسی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا را ببینید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار