پاییز فصلی دل انگیز و فصل اعجاز رنگ ها است. جلوه هایی از این شاهکار زیبای خلقت در سنندج و طبیعت اطراف آن را به نظاره می نشینیم.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار