جاندا نوعی از دراز و نشست است که در آن کف پاها روی زمین قرار می گیرد و با زانوها زاویه ای حدود ۹۰ درجه ایجاد می کند، همچنین باید دست ها را به صورت ضربدری روی سینه یا کنار بدن قرار داد.

به گزارش ایسنا، فعال سازی ماهیچه های همسترینگ، ماهیچه های شکمی را ناچار به کار سخت تر می کند و با اجرای این فعالیت، خم کننده های لگن با توجه به مکانی که در آن قرار گرفته اند، در جریان تمرین های شکم درگیر و به کارگیری آن ها محدود می شود.
با اجرای این کار، خم کننده های لگن شما (از راه درگیری ماهیچه های همسترینگ) و ماهیچه های شکمی به گونه ای بهتر، برخی از فشارهای وارده بر بخش پایین ستون مهره ها را کم می کند.با بهره گیری از کش مقاومتی دورمچ پاها، ماهچیه های همسترینگ شما به سختی کارمی کند و این اتفاق باعث نگه داری باسن شما روی زمین می شود.
با بستن کش به یک جای محکم و همچنین انداختن آن ها دور مچ پاها، می توان این تمرین را اجرا کرد. این کار باعث ایجاد تنش کافی برای محکم نگه داشتن شما در این وضعیت و کشش پاشنه های شما در برابر مقاومت کش می شود.
در این مطلب که از سوی حوریه گلینی، متخصص پزشکی ورزشی تهیه شده و از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است: همچنین باید درباره نزدیک کردن فضای بین دنده ها و لگن برای کوتاه کردن بیشینه تارهای ماهیچه های شکمی خود تامل کنید.
بازدم خود را در هنگامی که به بالاترین وضعیت حرکت رسیدید به گونه کامل به بیرون بفرستید و ماهیچه های سرینی و همسترینگ خود را در سرتاسر حرکت، سفت نگه دارید. پس از آن به آهستگی به سمت پایین برگردید، این زمان می تواند ۲ تا سه ثانیه تا نزدیک شدن پشت شما به زمین طول بکشد.
می توانید ویدیوی مربوط به دراز نشست جاندا را در ادامه مشاهده کنید.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

سرخط اخبار