فاز اول باغ موزه دفاع مقدس آبادان قرار است همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و افتتاح هفت باغ موزه دیگر در سراسر کشور، دوم مهر ماه سال جاری توسط دکتر روحانی رییس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس به بهره برداری برسد. این باغ موزه طبیعی ترین باغ موزه کشور است که از نظر وسعت، تنوع موضوعات، مکان و ادوات نظامی قابل قیاس با دیگر باغ موزه های کشور نیست و تمام مختصات آن، منطقه جنگی و در تیر رس دشمن بوده است. موقعیت صفر مرزی و همجواری با اروند رود، آرامگاه هشت شهید گمنام دفاع مقدس، سایت نمایشگاهی تجهیزات و غنایم جنگی، سوله ها و ساختمان های ترکش خورده، گورستان انگلیسی های و اتباع خارجی غیر مسلمان ساکن در آبادان از زمان اکتشافات نفت و راه اندازی پالایشگاه آبادان بخشی از این مجموعه فرهنگی، تاریخی و ارزشی است. لازم به ذکر است که این گزارش به مناسبت افتتاح این باغ موزه در دهه فجر سال گذشته تهیه شده بود که با تغییر تاریخ بهره برداری به هفته دفاع مقدس سال جاری، اکنون منتشر شد.
سرخط اخبار