خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما  درپکن ازنمایشگاه بین المللی فناوریهای پیشرفته در شهر شنجن چین با حضور نمایندگان فناوری نوین کشورمان گزارش می دهد :

سرخط اخبار