نشست «تأملی بر مسئله تناهی حقیقت از منظر گادامر و هیدگر» 8 مهرماه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سلسله نشست های دوره ای مؤسسه حکمت و فلسفه ایران به صورت مجازی و در بستر اینستاگرام آغاز می شود.
نخستین نشست با عنوان «تأملی بر مسئله تناهی حقیقت از منظر گادامر و هیدگر» ۸ مهرماه از ساعت ۱۶ برگزار می شود.
سخنران این نشست احمد رجبی استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران و دبیر نشست امیرحسین خداپرست استادیار گروه فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران خواهد بود.
بستر برگزاری نشست صفحه اینستاگرامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به آدرس های Instagram:@institute_philosophy، Telegram:@hekmatfalsa و Website:irip.ac.ir است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار