معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ منطقه ساری با اعلام اینکه آماده محلول پاشی هستیم، گفت: بحث پایش در رویشگاه در دستور کار قرار دارد به محض نیاز در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، بلایت و آفت شب پره دو بلایی بوده که طی سال های اخیر به جان شمشادها، این گونه همیشه سرسبز جنگل های شمال افتاده که درحال حاضر جایشان در طبیعت مازندران خالی است.
در سال های اخیر بلایت و آفت شب پره موجب شد سبزترین گونه جنگلی خشکیده شود، با هر بار بهاری که می آید این گونه سبز می شود ولی خیلی زود چیزی جز درخت خشکیده باقی نمی ماند و با خود این خبر را دارد که دیگر از سرسبزی خبری نخواهد بود.
درحال حاضر بسیاری از رویشگاه های شمشاد خشکیده شد و باتوجه به اعتبار بسیار زیاد برای سرسبز ماندن اداره کل منابع طبیعی با تلاش بسیار و انجام سم پاشی مرحله ای توانست 40 هکتار از رویشگاه شمشاد در جنگل سنگده ساری را حفظ کند.
باتوجه به اعتبار بالا برای انجام سم پاشی که باید چندین دوره تکرار شود امکان این امر برای همه رویشگاه های سطح استان محقق نشده است.
معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران _ منطقه ساری در این باره در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: دو پدیده بلایت و آفت شب پره موجب شد تا شمشادهای جنگل های مازندران خشکیده شده و از بین رود.
فتح الله غفاری افزود: اگر آفت بلایت باشد احتمال اینکه شمشاد دوباره سبز شود ضعیف است ولی آفت شب پره موجب می شود شمشاد دوباره جوانه بزند و سبز شود.
وی با اشاره به اینکه با انجام سم پاشی شمشادهای جنگل سنگده ساری را سبز نگهداشتیم، تصریح کرد: ۴۰ هکتار از شمشادهای منطقه را توانستیم نجات دهیم.
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ منطقه ساری با اعلام اینکه آماده محلول پاشی هستیم، اظهار کرد: بحث پایش در رویشگاه در دستور کار قرار دارد به محض نیاز در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار