فیلمی از ماجرای حضور پزشکان بدون مرز فرانسه در ایران را مشاهده می کنید.

ماجرای پزشکان بدون مرز فرانسه به ایران

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار