آثار تخریبی زلزله ورنکش میانه

واحد مرکزی خبر شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۸
سرخط اخبار