عبدالباری عطوان در رای الیوم نوشت خاورمیانه جدید نه به دلخواه آمریکایی ها بلکه به خواست و اراده ایران شکل گرفته است

سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم نوشت: خاورمیانه جدید که کاندولیزا رایس وزیر خارجه اسبق آمریکا طرحش را داد، شکل نگرفته است .
عبدالباری عطوان با اشاره به شکست تحریم های آمریکا علیه ایران و شکست سیاستهایش در منطقه نوشت: سرمایه گذاری چین در ایران، بی اعتنایی ترکیه به تحریم های آمریکا و ادامه واردات آنکارا از ایران به خصوص نفت و گاز، هماهنگی روسیه با ایران درباره سوریه و منطقه؛ به معنای شکل گیری خاورمیانه جدیدی است که در آن اعراب جایی و نقشی ندارند و اگر جایی و نقشی هم داشته باشند نقش نوکری خفت بار برای غربی هاست.

سرخط اخبار