اجتماعی کردن مسئله فلسطین، گمشده ای در ایران / «روز قدس» چگونه باید برگزار شود؟

نسیم آنلاین چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۵

امروزه با گذشت نزدیک به ۴ دهه از برگزاری روز قدس باید نگاهی به گذشته داشت و با آسیب شناسی دقیق، چرایی عدم گستردگی و پویایی این روز در ایران مورد پرسش قرار بگیرد. به طور خلاصه این گونه می توان گفت که دلیل این مسئله «اجتماعی نکردن آرمان فلسطین» در میان افکار عمومی است.
نسیم آنلاین ؛ محمد محسن فایضی:  روز قدس، یکی از ابتکارات ماندگار امام خمینی است که با هدف حمایت از فلسطین و آرمان قدس در اولین ماه رمضان پس از انقلاب پایه گذاری شد. آرمان «فلسطین» و به تبع آن روز قدس که نمود عملیاتی آن در صحنه اجتماعی است، در سیاست های جمهوری اسلامی ایران و آرمان های انقلاب اسلامی از اهمیت راهبردی بسیار مهمی برخوردار است؛ اما روز قدس و تبیین آرمان فلسطین در جامعه بنا به دلایلی آن گونه باید، مورد توجه و سیاست گذاری عمومی قرار نگرفته است.
این امر موجب شده در سال های اخیر در برخی مواقع با چالش های جدی ای در تبیین و حمایت از فلسطین در میان افکار عمومی داخلی روبرو شویم. به طور خلاصه این گونه می توان گفت که دلیل این مسئله «اجتماعی نکردن آرمان فلسطین» در میان افکار عمومی است. اجتماعی کردن به معنی آن است که یک پدیده یا مسئله برای فرد یا افراد، از زوایای گوناگون قابل درک و فهم شود. نقش داشتن، پذیرش، برداشت صحیح و ... بخشی از اجتماعی کردن یک موضوع است.
برای حل این چالش در وهله اول امروزه با گذشت نزدیک به ۴ دهه از برگزاری روز قدس باید نگاهی به گذشته داشت و با آسیب شناسی دقیق، چرایی عدم گستردگی و پویایی این روز در ایران مورد پرسش قرار بگیرد.
در وهله دوم لازم است به روز قدس نه از دریچه ایران و نگاه ایرانی، بلکه از دریچه جهان اسلام به آن نگریسته ...

سرخط اخبار