دولت تعرفه های جدید هوانوردی عمومی و همچنین خدمات پاویون و نیز پروازهای عبوری را ابلاغ کرد. به گزارش مهر، هزینه خدمات فرودگاهی برای رونق هوانوردی عمومی اعم از مسافری، آموزشی، باری و هواپیماهای شخصی با وزن حداکثر ۹ هزار کیلوگرم هنگام برخاست که به حساب شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران واریز می شود، با تخفیف روبه رو شده است. هواپیماهای نظامی، همچنین هواپیماهای غیرنظامی دارای مجوزهای خاص و هواپیماهای اختصاصی مقامات درجه یک (روسای دیگر کشورها) از پرداخت خدمات فرودگاهی معاف هستند. بر اساس این آئین نامه، فرودگاه های امام خمینی(ره)، مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز و آبادان گروه یک، بندرعباس، کرمانشاه، یزد، کرمان، بوشهر، رشت، زاهدان، ساری و ارومیه گروه دو و سایر فرودگاه های کشور، گروه ۳ هستند. طبقه بندی هواپیماهای زیر ۹ هزار کیلوگرم هنگام برخاست هم بر اساس وزن آنها انجام شده که بر این اساس، هواپیماهای تا ۲۵۰۰کیلوگرم در گروه یک، ۲۵۰۰ تا ۵۷۰۰ کیلوگرم در گروه دو و ۵۷۰۰ تا ۹۰۰۰کیلوگرم در گروه ۳ قرار دارند. همچنین هزینه هر بار نشست و برخاست هواپیماهای زیر ۲۵۰۰کیلوگرم در فرودگاه های گروه یک، معادل ریالی ۶دلار، ۲۵۰۰ تا ۵۷۰۰کیلوگرم معادل ریالی ۹دلار و ۵۷۰۰ تا ۹۰۰۰کیلویی ها ۱۲دلار است. اما فرودگاه های گروه های ۲ و ۳ از انواع هواپیماهای مذکور به ترتیب ۳، ۶، و ۹ و همچنین ۲، ۴ و ۸دلار بابت هر بار نشست و برخاست اخذ می کنند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار