گروه استان ها - مسئول بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه گفت: حقوق دانان بسیجی استان کرمانشاه هرگونه گرایشان نامعقول در جهت سست کردن بنیان های انقلاب در تضعیف شورای نگهبان را محکوم می کنند.

- اخبار استانها -
رسول بهرامی پور در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه ، اظهار داشت: شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران و حافظ قانون اساسی به عنوان اصلی ترین دستاورد انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان است.
وی عنوان کرد: تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش از لازم الاجرا شدن، نیازمند اظهار نظر این شورا است تا از بروز هرگونه مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی جلوگیری شود. 
بهرامی پور گفت: در اهمیت جایگاه این نهاد همین بس که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) نه تنها تأکید داشتند که با شورای نگهبان صد درصد موافقم بلکه اعضای آن را حافظ مصالح اسلام و مسلمین دانسته و نسبت به کسانی که بی پروا به فقهای شورای نگهبان می تازیدند، می فرمودند من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.
وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) در 18 خرداد سال 1360و در بحبوحه آشوب آفرینی های بنی صدر و حامیانش، کسانی که از قانون یا مصوبات مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، تمکین نمی کردند را "مخالف" با اسلام می دانستند.
بهرامی پور عنوان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شورای نگهبان وظایف متعددی برشمرده که نشان دهنده جایگاه و مسئولیت های خطیر این نهاد در نظام سیاسی و حقوقی ایران است.
وی افزود: عمده وظایف این شورا، به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق دانان است و تعدادی دیگر وظیفه اختصاصی فقها است که از جمله وظایف مهم شورای نگهبان نظارت بر قانون گذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات است که دارای اهمیت بسیاری هستند.
بهرامی پور گفت: با نگاهی به قانون ...

سرخط اخبار