ساخت ۱۴ قلم تجهیزات هواشناسی توسط شرکتهای دانش بنیان

برنا نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۸
رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری از ساخت ۱۴ قلم تجهیزات در حوزه هواشناسی خبر داد و گفت: قرار است این تجهیزات توسط شرکت های دانش بنیان به تولید برسد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ دکتر اسماعیل قادری فر با بیان اینکه طی بررسی های ما در حوزه فناوری و تجهیزات وابسته به حوزه هواشناسی اعم از پیش بینی، مخاطرات، تجهیزات وابسته به آن دچار کمبودها و نقایصی هستیم، گفت: با توجه به نیازی که کشور و مجموعه سازمان هواشناسی دارد، در صدد هستیم که این تجهیزات را توسط محققان طراحی و به تولید برسانیم.
وی با بیان اینکه نیازها از سوی سازمان هواشناسی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است، ادامه داد: این فناوری های مورد نیاز توسط معاونت علمی مورد شناسایی قرار گرفته اند و بنا داریم قرارداد عملیاتی و ساخت این تجهیزات را به سفارش سازمان هواشناسی به شرکت های دانش بنیان و با حمایت معاونت علمی به امضای طرفین برسانیم.
رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ادامه داد: بنا داریم این قرارداد را برای بیش از ۱۴ قلم تجهیزات وابسته به هواشناسی میان شرکت های دانش بنیان و سازمان هواشناسی منعقد کنیم.
قادری فر با بیان اینکه امکان سفارش به شرکتهای دانش بنیان برای رفع نیازهای تجهیزات حوزه هواشناسی وجود دارد، بیان کرد: سازمان هواشناسی تجهیزات در حوزه هایی مانند انواع رادارهای هواشناسی، تجهیزات ایستگاههای سینوپتیکی، تجهیزات ذخیره سازی و تجلیل داده های هواشناسی نیاز دارد.
رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که تلاش می کنیم ظرف یک سال این فناوری های بومی که بعضا نمونه اولیه هم دارند به نتیجه برسند و وارد مدار استفاده توسط ایستگاههای هواشناسی شوند.
وی عنوان کرد: باور داریم که تجهیزات ایران ساخت برای فناوریهای وابسته به پیش بینی، پیش ...

سرخط اخبار