کودکان منطقه محروم کوی سیاحی که تنها ۲۰ دقیقه تا مرکز شهر اهواز فاصله دارد در کانال فاضلاب کوی سیاحی بازی کرده و عدم لایروبی یا محصور کردن آن، تاکنون منجر به فوت سه کودک شده است.

دفع فاضلاب در منطقه کوی سیاحی ، در جوی های روباز انجام می شود. این جوی ها به شبکه فاضلاب شهری متصل نیستند و این وضعیت از سال ها پیش تاکنون ادامه دارد.

سرخط اخبار