احمد جباری با انتقاد از کاهش سهمیه پذیرش دانشگاه فرهنگیان هرمزگان، گفت: متأسفانه آموزش و پرورش هرمزگان در اعلام نیاز به معلم در رشته های مختلف، آمار غیردرستی را به مرکز منتقل کرده است.

احمد جباری امشب در گفت وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: متأسفانه سهمیه امسال دانشگاه فرهنگیان هرمزگان با وجود کمبود شدید به معلم در استان در رشته های مختلف نصف شده است و امروز با اطلاع از این موضوع بلافاصله از طریق سازمان سنجش پیگیر موضوع شدیم.
وی افزود: سازمان سنجش اعلام کرد که این اقدام بر پایه اطلاعات و اعلام نیازی است است که از وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان به این سازمان منتقل کرده اند.
رییس مجمع نمایندگان هرمزگان با انتقاد از اقدام مدیرکل آموزش و پرورش در اعلام عدم نیاز به جذب معلم در بسیاری از شهرهای استان و کاهش سهمیه بومی در دانشگاه فرهنگیان استان، خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرهای استان از جمله شهرهای غربی با کمبود شدید معلم در رشته های مختلف مواجه هستیم و این اقدام نوعی کم کاری و تعلل است که باید مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نسبت به آن پاسخگو باشد.
جباری اضافه کرد: تا شنبه از سازمان سنجش مهلت گرفتیم تا نامه اصلاحی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان را مبنی بر اصلاح اعلام نیاز به معلم در رشته های مختلف به آنان تحویل دهیم تا این موضوع برطرف و سهمیه هرمزگان به درستی اعمال شود.
وی همچنین گفت: کاهش سهمیه هرمزگان در دانشگاه فرهنگیان به معنای اشغال این سهمیه از ناحیه دیگر استان ها است و این در حالی است که هرمزگان با کمبود شدید معلم در رشته های مختلف مواجه است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار