رزمایش دفاع بیولوژیکی سپاه همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی آغاز شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار