چه کسی می توانست باور کند هزار و چهارصد سال بعد از واقعه عاشورا، میلیون ها دلباخته حسین علیه السلام پرچم مظلومیتش را بلند کنند و در سالروز اربعین شهادتش از هر کجای عالم خود را به این سرزمین پر مصیبت برساند، شاید زینب کبری(س) زیبایی های این روزهای شیعیان در اربعین را هم می دیدند که فرمودند" ما رأیت الا جمیلا ".

سرخط اخبار