فیش حقوقی دستگاه های دولتی به روز شد. خزانه داری کل کشور گزارش پرداختی های خزانه در مهر ماه را در دسترس عموم قرار داد. این گزارش در ۲ قالب «پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت» و «هزینه های عمومی»، عملکرد بودجه جاری را به تصویر کشیده است. اغلب ردیف های پرداختی در ماه گذشته، متعلق به پرداخت حقوق و مستمری کارکنان دولت بوده است. در بین دستگاه های اجرایی، وزارت آموزش و پرورش به دلیل وسعت اداری وزارتخانه و تعداد زیاد کارکنان، بیشترین حقوق دریافتی را ثبت کرده است. پس از آن، دستگاه هایی، چون سازمان امور مالیاتی، گمرک و دیوان محاسبات کشور بیشترین دریافتی حقوق را داشته اند. در کنار این موارد، نهاد های حمایتی، چون بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد، نیز سهم قابل توجهی از بودجه جاری مهر ماه را به خود اختصاص داده اند. گزارش خزانه داری نشان می دهد که هزینه جاری برخی نهادها، چون سازمان تعزیرات حکومتی، چندین برابر حقوقی بوده که کل کارکنان یک وزارتخانه همچون وزارت نیرو یا وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند. یا میزان تخصیص حقوق به کارکنان نهاد ریاست جمهوری به اندازه مجموع ۳ وزارتخانه بوده است؛ بنابراین به نظر می رسد که تراکم نیروی کار در یکسری دستگاه ها متوازن نبوده که موجب عدم توازن حقوق دستگاه ها شده است.

خزانه داری کل کشور، اطلاعات پرداخت های خزانه را به روز کرد. بر این اساس، پرداخت های خزانه داری کل در مهر ماه سال جاری در دو قالب پرداخت حقوق و کارکنان و هزینه های عمومی منتشر شد. بررسی انجام شده نشان می دهد که وزارت آموزش و پرورش، سنگین ترین حجم فیش حقوقی دولت را به موجب تعداد کارکنان بالا در کل کشور دارد. در خارج از دولت، بیشترین هزینه تخصیصی، به بنیاد شهید و امور ایثارگران تعلق داشته است. این آمار براساس ردیف های ارائه شده در گزارش خزانه داری کشور محاسبه شده است.
حقوق دستگاه های اجرایی
بررسی صورت گرفته از پرداختی های مهر ماه به وزارتخانه ها و دستگاه های سطح بالای کشور، نشان می دهد که بزرگ ترین حقوق بگیر دولت، وزارت آموزش و پرورش است. این دستگاه، بیشترین تعداد کارکنان را در خود جای داده است. در حقیقت بزرگ ترین خدمت دولتی در حال حاضر، مدارس دولتی محسوب می شوند. فارغ از وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور مالیاتی بیشترین حقوق را از خزانه دریافت می کند. در این سازمان با توجه به وظیفه ذاتی مودیان، احتمالا حقوق کارکنان بیشتر از دستگاه های اجرایی دیگر بوده است. مجموع حقوق پرداختی به کارکنان سازمان امور مالیاتی، در مهر ماه حدود ۶۸ میلیارد تومان برآورد شده است. پس از سازمان امور مالیاتی، گمرک، دیوان محاسبات و وزارت خارجه و سازمان برنامه و بودجه در صدر قرار دارند. نکته جالب اینکه نهاد ریاست جمهوری از برخی وزارتخانه ها، همچون وزارت بهداشت و فرهنگ، سهم بیشتری از خزانه داشته است. در انتهای جدول، سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور قرار دارند. حقوق پرداختی به کارکنان معاونت علمی رئیس جمهور حدود ۲۶۰ میلیون ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار