عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: می توان اموری مثل رسیدگی به محیط زیست، تفکیک زباله، اهمیت دادن به فضای سبز و پاکیزه نگاه داشتن شهر را در قالب طرح شهردار مدرسه نهادینه کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا ، احمد مسجدجامعی با بیان اینکه طرح شهردار مدرسه از سال ها پیش در پایتخت در حال اجراست، اما همواره مدیران شهری با توجه به خط مشی خود، تفاسیر مختلفی از آن داشته و به صورت سلیقه ای عمل می کردند، اظهار کرد: اکنون شاهد تلاشی مشترک برای انجام فعالیت هایی از قبیل همکاری با شورایاری ها بوده و به دنبال این هستیم که اداره شهر را به خود مردم واگذار و نقش شهرداری را کمرنگ کنیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات فعلی شهر را می توان به کمک طرح هایی همچون طرح شهردار مدرسه حل کرد، افزود: اموری مثل رسیدگی به محیط زیست، تفکیک زباله، اهمیت دادن به فضای سبز، پاکیزه نگاه داشتن شهر و ... از مواردی هستند که می توان در قالب طرح شهردار مدرسه نهادینه کرد و عمق بخشید.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بخش زیادی از زمان اعضای شورای شهر تهران به اموری مانند ساخت و ساز اختصاص یافته است، تصریح کرد: اگرچه این مسائل حائز اهمیت هستند اما در کنار آن ها مسائلی مثل شهردار مدرسه نیز مهم هستند و به تربیت اجتماعی و قواعد زندگی جمعی بازمی گردند. 
وی با تأکید بر لزوم انسجام بخشیدن به اجرای طرح شهردار مدرسه، خاطرنشان کرد: درصورتی که شهرداری گزارشی از روند اجرای این طرح به شورا ارائه کند، هم شهرداری و هم شورای شهر به اجرای این طرح مقید خواهند شد.
کد خبر 396392

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار