مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین و جهان درگذشت و جامعه فوتبالی را به شوک فرو برد.
سرخط اخبار