نیمسال اول تحصیلی آموزشی دانشگاه ها به پایان رسیده است و دانشجویان دانشگاه های شهرضا نیز همانند سایر دانشجو های کشور در تکاپوی امتحانات هستند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار