در چند سال اخیر با اقدامات به نژادی بیش از ۷۰ درصد از بذر گندم گواهی شده مورد نیاز کشاورزان استان فارس یعنی حدود۰ ۵ هزارتن بذر از ارقام مختلف گندم تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از افزایش بهره وری گندم در سنوات اخیر خبر داد و گفت: برای افزایش عملکرد در هکتار، کاهش هزینه ها و به حداقل رساندن ضایعات تولید را دستور کار قرار دادیم و اقدامات در دو بخش به نژادی و به زراعی انجام شد.
حسین پژمان با اشاره به اینکه سالانه حدود ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی استان فارس به کشت گندم آبی اختصاص داده می شود، افزود: با اقدامات به نژادی در دو سه اخیر بیش از ۷۰ درصد از بذر گندم گواهی شده مورد نیاز کشاورزان استان یعنی حدود ۵۰ هزارتن بذر از ارقام مختلف تولید شد.
وی افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، وابسته مجموعه جهاد کشاورزی سالیانه چندین رقم گندم را معرفی می کند که توسط بخش اجرا و زیر نظر کمیته فنی بذر استان این ارقام باید تکثیر پیدا کنند و درسطح انبوه تولید شوند که بتوانند در اختیار کشاورزان قرار بگیرند.
پژمان ابراز کرد: در سنوات اخیر ارقامی مانند بهاران، رخشان، طلایی، ترابی، برات و ستاره وارد چرخه بذر استان شدند و این موجب می شود که اگر رقمی توسط بیماری ها مورد تهدید قرار گرفت و مقاومت آن رقم نسبت به بیماری هایی مثل زنگ شکسته شد، سایر ارقام تولیدی جایگزین شود.
این مقام مسئول می گوید: هر رقمی که بخش تحقیقات رهاسازی می کند و در اختیار بخش اجرا قرار می دهد قطعاً هم از نظر عملکرد و هم از نظر مقاومت به تنش های محیطی، آفات، بیماری ها برتری دارد.
وی افزود: در دو سه سال اخیر با همکاری موسسه تحقیقات دیم کشور، تولید بذور گندم دیم مناسب اقلیم استان فارس نیز اجرا شده است و امیدواریم تا دو سال آینده بخش عمده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار