تهران- ایرنا- گزارش وادا (سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ) در خصوص دستکاری نمونه های دوپینگ وزنه برداران در فدراسیون بین المللی وزنه برداری به کمیته بین المللی المپیک ارجاع شد.

به گزارش ایرنا، کمیته بین المللی المپیک آخرین تحولات فدراسیون بین المللی وزنه برداری را در تماسی با «مایکل ایرانی» سرپرست جدید این فدراسیون مورد بررسی قرار داد.
کمیته بین المللی المپیک در خصوص تصمیمات گیج کننده فدراسیون بین المللی وزنه برداری در برکناری «اورسلا پاپاندریا» و انتخاب سرپرست جدید به عنوان جانشین اورسلا نگرانی های خود را ابزار کرد و عملکرد این فدراسیون از این پس به دقت مورد ارزیابی کمیته بین المللی قرار خواهد گرفت.
همچنین کمیته بین المللی المپیک درخصوص دستکاری نمونه های دوپینگ در آخرین گزارش سازمان جهانی ضد دوپینگ (وادا) در وزنه برداری مطالعات جدی خواهد داشت و آخرین اقدامات را در جلسه هیات اجرایی پیگیری می کند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار