استاندار تهران با اشاره ضرورت در خانه ماندن در روز سیزده فروردین از برگشت ۱۲۷۶ خودرو و پلمپ ۳۳۹ واحد صنفی متخلف در چهارمین روز اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در استان تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور با اشاره به وضعیت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در استان تهران اظهار داشت: فاصله گذاری اجتماعی از ابتدا در مواردی مثل تعطیلی نماز جمعه، مدارس، دانشگاه ها، مسابقات ورزشی و غیره دنبال شد که البته کافی نبود و نیاز به اقدامات تکمیلی وجود داشت بر این اساس طرح فاصله گذاری اجتماعی یا به عبارت بهتر فاصله گذاری فیزیکی دنبال شد.
وی ادامه داد: هدف از اجرای طرح این است تا چرخه بیولوژیکی ویروس را در سطح جامعه به صفر برسانیم که در خانه ماندن، رعایت نکات بهداشتی و عدم حضور در مراکز، تجمعات و سفر برابر با محو این بیماری می باشد.
پیش بینی اثرگذاری مطلوب طرح فاصله گذاری اجتماعی
استاندار تهران سپس عنوان کرد: این طرح از جامعیت و ویژگی های علمی برخوردار است چراکه فاصله گذاری اجتماعی چرخه بیولوژیک ویروس را به حداقل می رساند و با توجه به رصدی که صورت گرفته قابل پیش بینی است که طرح مطلوب و اثرگذاری موثری داشته باشد.
استمرار طرح فاصله گذاری اجتماعی تا ۲۰ فروردین
محسنی بندپی با بیان اینکه با موافقت رئیس جمهور این طرح تا ۲۰ فروردین تداوم دارد افزود: هر روز پایش و رصد صورت می گیرد، منتها برخی افراد هنوز متقاضی سفر و برخی مغازه های غیرضروری نیز مشغول فعالیت هستند که باید اعمال قانون در این طرح با جدیت دنبال شود.
سیزده بدر در خانه بمانیم تا هم بیمار نشویم و هم افراد دیگری را بیمار نکنیم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار