طرح زوج و فرد، طرح کاهش آلودگی هوا، طرح جریمه معاینه فنی از طریق دوربین و بسیاری از طرح هایی که برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا در طول چند سال گذشته اجرا شده است هیچ کدام به اندازه کرونا نتوانست ترافیک سنگین تهران را به این سادگی حل کند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار