طبق گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1398 مربوط به استان ایلام با نرخ تورم 42 درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان فارس با نرخ تورم 30.7 درصد بوده است. به عبارت بهتر می توان گفت در سال 1398 ارزان ترین استان در مقایسه با سایر استان ها برای زندگی استان فارس و گران ترین استان برای زندگی استان ایلام بوده است.

به تازگی مرکز آمار ایران گزارش نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 98 برای کشور را منتشر کرد. این گزارش نشان می داد که نرخ تورم سالانه کل کشور 34.8 درصد بوده است.
به گزارش تابناک اقتصادی ، همچنین در مورخه 6 فروردین ماه سال جاری نیز مرکز آمار گزارش مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان ها در اسفند ماه سال 98 را منتشر کرد. در این گزارش نرخ تورم در استان های مختلف اعلام شده است.
از این رو با توجه به همین گزارش می توان به این پرسش پاسخ داد که در سال 98 کدام استان دارای کمترین و کدام استان دارای بیشترین نرخ تورم بوده است؟
قبل از پاسخ به این پرسش باید گفت نرخ تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مشخص در یک بازه زمانی مشخص. مرکز آمار برای محاسبه نرخ تورم، سبدی از کالاها و خدمات را در نظر می گیرد که در این سبد 475 قلم کالا و خدمت وجود دارد. همچنین همان گونه که گفته شد برای محاسبه نرخ تورم، بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته می شود که طول این بازه عموماً نرخ تورم را به سه نوع مختلف تقسیم می کند: نرخ تورم سالانه، نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه.
دو استان با بیشترین نرخ تورم ماهانه در اسفند 98
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای کل کشور 1.5 درصد بوده است. در اسفند ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان های خراسان رضوی و همدان با 2.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 0.5 درصد افزایش بوده است.
کردستان دارای کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه) ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار