عدم تحویل خودروهای کوپا T210 توسط شرکت ریگان خودرو به شرکت شهرخودرو باعث نارضایتی برخی از مشتریان شده است و برخی از آنها صدایشان را به گوش مسئولان در تعزیرات و اتحادیه نمایشگاه داران رسانده اند.

به گزارش « اخبار خودرو »، عدم تحویل خودروهای کوپا T210 توسط شرکت ریگان خودرو به شرکت شهر خودرو باعث نارضایتی برخی از مشتریان شده است و برخی از آنها صدایشان را به گوش مسئولان در تعزیرات و اتحادیه نمایشگاه داران رسانده اند. شرکت شهر خودرو که به عنوان نماینده فروش و خدمات پس از فروش خودرو کوپا فعالیت می کند، وظیفه دارد پاسخگوی بسیاری از مشتریان باشد. مشتریانی که بسیاری از آنها تاریخ ثبت نامشان به سال 97 برمی گردد. اتفاقی که متاسفانه باعث شده است برخی مشتریان با تجمعات هفتگی اعتراض خود را به گوش مسئولان این شرکت ها برسانند. البته نباید از این نکته غافل شد که بدقولی این شرکت ها بدون قصد بوده است و متاسفانه وجود تحریم ها و نبود قطعه باعث شده است تولید خودرو کوپا T210 در ریگان خودرو با مشکلات زیادی روبه رو شود. در حال حاضر 800 دستگاه کوپا منتظر رسیدن دستگیره در خودرو هستند. شرکت شهر خودرو هر روزه باید پاسخگوی بسیاری از این مشتریان بابت تحویل نشدن خودروهای کوپا باشد تا شرکت ریگان خودرو بتواند در آینده نزدیک با تولید این خودروها به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار