هزاران معترض در «پورتلند» به یاد «جورج فلوید» دست های خود را بر پشت شان قرار داده رو روی پل دراز کشیدند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری