از مسؤولان درخواست داریم که کاشت هندوانه و میوه های آب بر در مناطق خشک و نیمه خشک ممنوع شود و با خاطیان برخورد قانونی صورت گیرد.آب مجازی هر کیلوگرم هندوانه یعنی متوسط جهانی آبی که برای تولید یک کیلوگرم هندوانه مورد نیاز است حدود ۲۳۵ لیتر است اما در ایران این شاخص حدود ۳۰۰ لیتر است. یعنی در ایران یک هندوانه ۳.۵ کیلویی حدوداً یک مترمکعب آب مصرف می کند تا به بار بنشیند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری