ایرنا - سنندج - خیابان انقلاب یکی از خیابان های مرکز شهر سنندج است که اصناف مختلفی در آن فعالیت دارند و این روزها به خاطر طرح فاصله گذاری اجتماعی مبارزه با کرونا بسته هستند اما در کنار این مغازه ها دست فروشانی در طول روز بدون توجه به این طرح بساتشان را پهن کرده و مشغول فروش اجناس دست دوم هستند.(عکاس سیدمصلح پیرخضرانیان)
سرخط اخبار